Kvalita

V kvalite chceme vyniknúť, nie byť iba dobrý. Vieme, že ak si chceme zabezpečiť a udržať spokojných zákazníkov v dlhodobom horizonte, musíme aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť kvalite, technologickému pokroku, ako aj zaisteniu včasných dodávok našich služieb. Každý náš zamestnanec  premýšľa a koná v súlade s týmito zásadami.

Politika IMS M-Technology

Na zavedenie týchto zásad sme použili normu ISO 9001, ktorú si naša organizácia udržiava od roku 2005, v ktorom aj bola prvý krát certifikovaná. Nemenej nám záleží aj na vplyve našej činnosti na životné prostredie. Tento prípadný dopad chceme minimalizovať a chceme sa podieľať na tom, aby odpady, ktoré vyprodukujeme, boli čo najviac využiteľné a zhodnotené.  Pre tento účel sme zaviedli systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, čím sme zároveň vyhoveli dnešným štandardným požiadavkám našich zákazníkov, ako aj požiadavkám štátu.

M-TECHNOLOGY IMS_ 2020 SK